Հասցեն՝ Ամենագույնզգույն երկիրը աշխարհում՝ Հայաստան

Ծաղիկների Բլոգ

Հովտաշուշան

Հովտաշուշանն շաշանազգիների ընտանիքին պատկանող բազմամյա և կոճղարմատավոր ծաղկաբույս է համարվում։ Այս բույսի բարձրությունը կարող է հասնել մինչև 25 սմ-ի, ունի լայն էլիպսաձև տերևներ, բուրումնավետ է, ունի զանգականման մանր և սպիտակ ծաղիկներ, որոնք հավաքված են ողկույզանման ծաղկաբույլերում։ Վայրի վիճակում այս բույսը հիմնականում տարածված է Հայաստանամ, Կովկասում, Փոքր Ասիայում, Եվրոպսւյում։ Դեկորատիվ և նրբագեղ առանձնահատկություններից բացի հովտաշուշանն ունի […]

Ձնծաղիկ

Ձնծաղիկը շքանարգիզազգիների ընտանիքրն պատկանող բազմայ սոխուկավոր ծաղկաբույս է։ Տարածված է եվրոպայում և Ասիայում: Հանդիպում է նաև Հայաստանում, ընդ որում այս տեսակին շատ մոտ գտնվող անդրկովկասյան ձնծաղիկը որպես հազվագույտ տեսակ գրանցված է Հայկական«Կարմիր գրքում»։ Ունի բազմաթիվ հիբրիդային այլատեսակներ, որոնք մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում դեկորատիվ պարտիզագործության բնագավառի համար։ Բացի այդ, ձնծաղիկն ունի նաև բուժիչ նշանակության, պարունակում է գալանտին […]

Մանուշակ

Մանուշակը մանուշակազգիների ընտանիքին պատկանող բազմամյա ծաղկաբույս է, որը մշակվում է որպես երկամյա կամ միամյա։ Ամենատարածված և սիրված ծաղկաբույսերից մեկն է, որն աչքի է ընկնում երկարատև ծաղկմամբ (վաղ գարնանից մինչև աշուն) և ծաղիկների խիստ յուրահատուկ գանավորմամբ։ Պսակաթերթիկների մի մասը կապույտ է՝ երիզված սպիտակ շրջանակով, մյուսները դեղին են, երկնագույն, մաքուր սպիտակ և այլն։ Ծաղիկները մեկական են, խթանավոր, […]